O Rekon Savjeti i Usluge

Cilj ReKona je pomoći građanima da sami bolje upravljaju svojim životom – što brže.

ReKon Savjetima i Uslugama se mogu koristiti privatne osobe, privatna poduzeća i organizacije koje će za svoje individualne potrebe uz naše usluge naći pravi put u odnosu na javni sektor.

ReKon radi u suradnji sa širokim izborom/networkom samostalnih konzultantskih firmi.

Svi konzultanti su školovani unutar socijalnih struka uz solidno iskustvo u socijalnom radu.

 

ReKon ima ugovore o suradnji sa drugim stručnjacima koji u svakom trenutku mogu pomoći sa svojim znanjem, a sve kako bi se građanima pružilo optimalno znanje i uvid u što šire područje.ulige områder.

Mi u svakom slučaju možemo sagledati potrebu građana i unutar zakonskih okvira stručnim okom pronaći mogućnosti koje općenito postoje u društvu.