Til virksomheder

Vores professionelle rådgivning kan give din virksomhed nye muligheder omkring dit personale

ReKon Råd & Service er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder sparring, service og rådgivning til medarbejdere og ledere i virksomheder.

Vil du hjælpe din medarbejder i særlige situationer, så de igen kan bruge deres gode energi på jobbet…

Arbejdsliv og privatliv har ofte have stor indvirkning på hinanden, hvorfor ReKon arbejder helhedsorienteret. ReKon tilbyder rådgivning og konkret service til din medarbejder i jobbet og privatlivet, som har betydning for arbejdsindsatsen. Det kan være stresshåndtering, planlægning, prioritering og til at søge om hjælp, hvis det findes relevant, hos de offentlige myndigheder. ReKon har flere tosprogede konsulenter der kan giver ydelsen via medarbejderens modersmål i forhold til arabisk, bosnisk, kroatisk, polsk, persisk, russisk, og serbisk. Læs mere om hvad vi kan tilbyde din medarbejder her

Vil du have en stærkere social profil i din virksomhed og vil ansætte medarbejder under særlige vilkår…

Vi yder konkret sparring og vejledning til dig og din medarbejder der kan/skal ansættes under særlige vilkår.
ReKon minimerer de barrierer der opstår undervejs i det første år.
Rekon hjælper dig som arbejdsgivere, med kontakten til kommunen, og kan yde service til de administrative opgaver, der relaterer sig til kommunens administrative krav.

Har du brug for konkret ledelses sparring, rådgivning og service?

Vi yder Rådgivning og sparring til:

  • Rekruttering af medarbejdere
  • Personaleledelse
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Forandringsledelse
  • Organisering

Vi yder Service til:

  • Stillingsopslag, indkaldelse og ansættelsessamtaler
  • Kontakt til offentlige myndigheder
  • Service relateret til beskæftigelses- og servicelovgivning
  • Service til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelser for udenlandske medarbejder