Til Organisationer, fagforeninger, pensions-og forsikringsselskaber

Vi kan sammen med medlemmet omsætte jeres rådgivning til konkret handling…

Rekon yder konkret service og sagsbehandling til jeres medlemmer i relation til offentlige myndigheder ud fra lovgivningens muligheder. Det kan ske ved, at vi får løst opgaverne sammen med eller for medlemmet, ud fra konkrete ønsker. Vi kan hjælpe med konkrete ansøgninger, tage kontakt til relevante myndigheder, konkrete registreringer, søge om relevante ydelser, tage kontakt til relevante instanser m.v. (læs mere om vores ydelser til borger her..)

ReKon er en socialøkonomisk virksomhed, der yder service og sagsbehandling via en Relations konsulent med solidt helhedssyn ud fra alle relevante lovgivninger og på flere forskellige sprog. Konsulentens arbejde supporteres af et større tværfagligt netværk.

 

Borgere/medlemmer, der har flere udfordringer på samme tid, har større behov for rådgivning og støtte i hverdagen. Da det er ikke altid er tilstrækkeligt med råd- og vejledning, kan der være brug for konkret hjælp til at få løftet sine opgaver, måske endda at en anden gør det for en i en periode. ReKon Råd & Service kan gøre begge dele efter behov.

Vil du hjælpe dit medlem til at få bedre helhedsorienteret indsats der er sammenhængende og koordineret.

Ønsker du/I større fremdrift kan ReKon være et godt supplement til den hjælp og støtte som medlemmet i forvejen kan få fra pårørende, kommunen og organisationer.

ReKon Råd & Service tilbyder via en Relations Konsulent at følge jeres medlem hele vejen fra en lovgivning til en anden, fra en indsats til en anden. Dette for at sikre løbende koordinering og sammenhæng for borgeren.

Konsulenten sikrer at jeres rådgivning bliver ført ud i livet, hvor overblikket og den røde tråd i hele forløbet fastholdes for jeres medlem.

Konsulenten hjælper jeres medlem med at søge relevant hjælp fra:

  • Kommune
  • Læge/Behandler
  • Organisation
  • Andre

med det formål at medlemmet får en god hverdag og en bedre livskvalitet