ReKon tilbyder dig:

At være din professionelle sparringspartner. Relations Konsulenten tilbyder at følge dig hele vejen fra en lovgivning til en anden, fra en indsats til en anden.
At du benytter dig af ReKons viden og kompetencer, til at blive mere bevidst om hvad din egen handlekapacitet er, og hvilken hjælp du kan få.
Et solidt helhedssyn ud fra alle relevante lovgivninger.
Nødvendig sparring og hjælp via en god og tillidsfuld relation

Praktisk Service

Timepris ex. moms kr. 550,-

 • Elektroniske skemaer
 • NemlD
 • Børnepenge
 • Børnetilskud
 • Børn- og Ungeydelse
 • lndskrivning af børn i institution og skole
 • Skilsmisse
 • Boligstøtte
 • Skattespørgsmål og registreringer
 • Feriepenge
 • Efterløn
 • Pension

Rådgivning

Timepris ex. moms kr. 660,-

 • Ansøgningsmuligheder
 • Udfærdigelse af ansøgning til rette myndighed
 • Konkrete sager
 • Klagesager
 • Skilsmise
 • Forældremyndighed
 • Start af egen virksomhed
 • Jobsøgning
 • Ansøgning om opholdstilladelser
 • Efterløn og pensioner ifm. hjemrejser

Behandling

Timepris ex. moms kr. 850,-

 • Konkret sagsbehandling
 • Coach
 • Kognitiv terapi
 • Familiebehandling
 • Socialpædagogisk støtte og vejledning til dig og din familie

Vi hjælper dig med det, du har brug for, og videre til at du selv kan i fremtiden